Sękowa – kościół pw. św. Filipa i Jakuba Apostołów

Sękowa to niewielka wieś położona w woj. małopolskim, w pow. gorlickim. Miejscowość powstała w XIV wieku, kiedy to Kazimierz Wielki, aktem wydanym 22 lutego 1363 roku, zezwolił założyć Niemcowi Nikielowi wieś na surowym korzeniu w tzw. Sękowym Lesie. Zabytkiem, który przyciągnął mnie do tej miejscowości, jest drewniany kościół pw. św. Filipa i Jakuba Apostłołów. 

Kościół został wybudowany ok. 1520 roku w konstrukcji zrębowej, na kamiennym fundamencie. Na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany. Zwłaszcza I Wojna Światowa przyczyniła się znacznego zniszczenia świątyni. Wtedy to zniszczeniu uległy dwa późnorenesansowe ołtarze boczne, ambona oraz polichromie. 

Kościół składa się z kwadratowej nawy, trójbocznie zamkniętego prezbiterium oraz wieży. Od strony północnej, do prezbiterium została dobudowana zakrystia. Całość nakryta jest jednokalenicowym, dwuspadowym, stromym dachem. Budowla otoczona jest sobotami (podcieniami) wspartymi na słupach. Na szczególną uwagę zasługuje wieża. Jest kwadratowa, niska, ale bardzo rozłożysta. Przyziemie wieży jest otwarte, co pozwala przyjrzeć się bardzo dokładnie jej konstrukcji.  Warto jeszcze zwrócić uwagę na gotycki portal wejściowy, zwieńczony trójlistnym łukiem wyciętym w ośli grzbiet, prowadzący do nawy od strony wieży. 

Cały teren kościoła otoczony jest kamiennym murkiem. 

 

Wyposażenie kościoła jest skromne. Na uwagę zasługuje przede wszystkim późnorenesansowy, bogato zdobiony, pochodzący z XVII wieku, ołtarz główny. W jego centralnej części znajduje się obraz przedstawiający św. Mikołaja oraz świętych Benedykta i Antoniego. Po jego bokach umieszczono figury, z lewej św. Piotra, z prawej św. Andrzeja. W zwieńczeniu ołtarza umieszczono rzeźbę Zbawiciela Świata. Po jego bokach, znajdują się podobizny patronów kościoła, po lewej św. Jakuba, po prawej św. Filipa. 

Niewątpliwie najcenniejszym zabytkiem świątyni jest późnogotycka, ośmioboczna, kamienna chrzcielnica, pochodząca z 1522 roku. Czara została ozdobiona dekoracją maswerkową w kształcie odwróconych lilii. 

Na południowej ścianie prezbiterium, zachowały fragmenty XIX wiecznej polichromii figuralnej. Malowidła przedstawiają ewangelistów: św. Jana z orłem oraz św. Łukasza z wołem. 

 

Pomimo skromnego wyposażenia, warto odwiedzić kościół w Sękowej. Jego architektura sprawia, że należy do najpiękniejszych polskich kościołów drewnianych. Otoczony starymi lipami i topolami oczaruje każdego. POLECAM!!!

Dodaj komentarz