Lachowice – kościół pw. św. Piotra i Pawła

Lachowice to wieś położona w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa. Osadnictwo na tym terenie datuje się od XIII wieku, jednak dopiero w XVII wieku wieś została oficjalnie założona przez Piotra Komorowskiego. Najważniejszym zabytkiem w Lachowicach jest drewniany kościół pw. św. Piotra i Pawła. 

Kościół wybudowany został w latach 1789-1791 z inicjatywy Teresy z Sułkowskich Wielopolskiej, na miejscu wcześniejszej, drewnianej kaplicy z 1707 roku. Świątynia jest konstrukcji zrębowej, jednonawowa, orientowana. Od zachodu została dobudowana wieża, w konstrukcji słupowej, przez którą prowadzi główne wejście. Całość otoczona jest szerokimi sobotami wspartymi na słupach. Na jednej ze ścian prezbiterium wisi barokowy krzyż. Tuż obok kościoła znajduje się cmentarz. 

 

 

Wnętrze kościoła utrzymane jest w stylu późnobarokowym. W prezbiterium dominuje drewniany, barokowo-klasycystyczny ołtarz główny z pierwszej połowy XIX wieku. Jego centralne miejsce zajmuje obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII wieku. Powyżej został umieszczony jeszcze jeden, owalny obraz, przedstawiający patronów kościoła, św. Piotra i św. Pawła. Całość wieńczy promienista gloria z Duchem Świętym w postaci gołębicy. Obok ołtarza, po obydwu jego stronach, namalowani zostali apostołowie, św. Piotr po lewej i św. Paweł po prawej. Stół ołtarzowy został ozdobiony przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy. 

 

 

Ściany prezbiterium i nawy, a także sklepienie, zostały ozdobione barokowo-rokokową polichromią figuralną o charakterze iluzjonistycznym. Część malowideł powstała w 1794 roku, inne w okresie późniejszym. Na ścianach można znaleźć przedstawienia dwunastu apostołów namalowane w 1891 roku.

Sklepienie prezbiterium zdobi obraz przedstawiający Maryję Niepokalanie Poczętą, wzorowany na słynnym  dziele Bartolome’a Estebana Murillo z 1678 roku „La Immaculada de Soult”. Obraz ten znajduje się w madryckim muzeum Prado. 

Na sklepieniu nawy umieszczone zostały dwa malowidła przedstawiające sceny z Nowego Testamentu. Pierwsze to Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, drugie Przemienienia na Górze Tabor. 

 

 

W nawie zostały umieszczone cztery barokowe ołtarze boczne, pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku. Dwa na styku prezbiterium i nawy, dwa przy ścianach bocznych. 

Po lewej stronie znajduje się bogato zdobiony ołtarz poświęcony Matce Bożej z Różańcowej. Umieszczona została w nim rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Lourdes. Poniżej zaś znajduje się piękna ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. W zwieńczeniu ołtarza został umieszczony owalny obraz z wizerunkiem św. Józefa z Dzieciątkiem.

Drugi ołtarz po lewej stronie poświęcony został św. Annie. Umieszczony w nim obraz przedstawia św. Annę w towarzystwie Maryi i małego Jezusa (św. Anna Samotrzecia). Zaś ponad nimi umieszczony został Bój Ojciec i Duch Św. w postaci gołębicy w otoczeniu aniołów. 

 

 

Po prawej stronie, na styku prezbiterium i nawy znajduje się ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego. Jezus wiszący na krzyżu został wyrzeźbiony, zaś opłakujące go postacie, zostały namalowane. Poniżej został umieszczony obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, pochodzący z 1888 roku. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się owalny obraz przedstawiający św. Wojciecha. 

Drugi ołtarz po prawej stronie poświęcony został św. Sebastianowi. 

 

 

Będąc w kościele warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka elementów wyposażenia. Jednym z nich jest ambona, która została ozdobiona malowidłami świętych: Jana Kantego, Jana Nepomucena, Wincentego i Walentego. Pod baldachimem został umieszczony obraz św. Stanisława, zaś sam baldachim wieńczy sporych rozmiarów rzeźba anioła w zbroi z mieczem w ręku (być może do św. Archanioł Michał). 

Kolejnym elementem wartym uwagi jest kamienna chrzcielnica w kształcie kielicha. Drewnianą pokrywę wieńczy rzeźba św. Jana Chrzciciela udzielającego chrztu Jezusowi. 

Warto również zwrócić uwagę na stary, XVIII-wieczny konfesjonał.

 

 

Warto zwiedzić kościół pw. św. Piotra i Pawła w Lachowicach. Już sama bryła kościoła warta jest obejrzenia, a wnętrze kryje kolejne, ciekawe zabytki sztuki sakralnej. Polecam!!!

 

Dodaj komentarz