Kościół św. Urbana w Tworkowie

 

Na obrzeżach Tworkowa, wsi położonej w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzyżanowice, znajduje się niewielki kościółek pw. św. Urbana. Położony jest pośród pól, otoczony kępą starych drzew. Z daleka widać tylko zwieńczenie wieży i kawałek dachu. 

Kościół został wybudowany w roku 1779 w stylu późnobarokowym,, na miejscu wcześniejszego, drewnianego. Wieżyczkę dobudowano w 1869 roku. Jest to świątynia jednonawowa, z dobudowaną zakrystią od strony północnej. 

Obok kościoła warto zwrócić uwagę na piękną, kamienną Grupę Ukrzyżowania. 

 

 

We wnętrzu kościoła, centralne miejsce zajmuje rokokowy ołtarz główny. Pochodzi z czasów budowy kościoła, czyli z roku 1779. Obraz w nim się znajdujący, przedstawia patrona świątyni, czyli św. Urbana (papieża w latach 222-230). Z jego prawej i lewej strony autor dzieła umieścił dwa aniołki podające świętemu tiarę i miecz. U jego stóp artysta namalował panoramę Tworkowa, zaś w lewym dolnym rogu można zauważyć postacie fundatorów. 

Po bokach obrazu zostały umieszczone rzeźby: św. Jadwigi Śląskiej po lewej stronie, oraz niezidentyfikowanej świętej po prawej stronie. 

W ołtarzu zwraca szczególną uwagę pięknie zdobione tabernakulum. Kolumny w porządku korynckim, podtrzymujące sklepienie, przywodzą na myśl małą świątynię. Na drzwiczkach umieszczono symbole Eucharystii: chleb (czyli hostię) i kielich z winem. Tabernakulum wieńczy krzyż osadzony, w zdobionej główkami aniołków, podstawie. Po jego bokach zostały umieszczone postacie świętych, z lewej św. Florian, z prawej św. Sebastian. 

 

 

W prezbiterium warto jeszcze zwrócić uwagę na ambonę oraz, połączoną z nią emporą, lożę kolatorską, znajdującą się nad zakrystią. Pochodzą one, podobnie jak ołtarz, z końca XVIII wieku. Lożę kolatorską zdobi kartusz herbowy rodu von Eichendorffów, właścicieli Tworkowa w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Z tej rodziny pochodził jeden z najsławniejszych poetów niemieckiego romantyzmu, Joseph von Eichendorff (ruiny zamku, w którym się urodził, znajdują się w Łubowicach, niedaleko Raciborza). 

W nawie znajdują się dwa ołtarze boczne, ten po lewej z figurą Najświętszego Serca Maryi Panny, po prawej z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Na ścianach nawy umieszczono figury świętych, na temat których nie znalazłem żadnych informacji. Być może to dwójka Apostołów. Ten z maczugą (lub pałką), to może być św. Juda Tadeusz, zaś ten z księgą, to być może św. Szymon Zelota. Ale to tylko takie moje przypuszczenia, niczym nie potwierdzone. 

 

 

Kościółek św. Urbana w Tworkowie może nie posiada bogatego wyposażenia, ale bardzo rzadko jest otwarty. W zasadzie tylko dwa razy w roku można go swobodnie zwiedzić. W odpust św. Urbana, który przypada w drugiej połowie maja oraz w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czyli 15 sierpnia. W tych dniach w świątyni odprawiana jest msza święta i kościół jest otwarty dla wiernych. Warto do niego wtedy zajrzeć. POLECAM!!!

 

Dodaj komentarz