Kościół pw. św. Mikołaja w Mycielinie

 

Mycielin to wieś położona w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice. Początki miejscowości sięgają średniowiecza. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 1296 roku. Najcenniejszym zabytkiem na jej terenie jest wczesnogotycki kościół pw. św. Mikołaja. 

Kościół został wzniesiony pod koniec XIII wieku z kamienia i cegły w stylu gotyckim. Pierwotnie składał się z prezbiterium i nawy. Dopiero mniej więcej 300 lat później, a dokładnie w 1581 roku, dobudowano od strony zachodniej wieżę. W kolejnych wiekach, tj. w XVII i XVIII, dostawiono do strony północnej zakrystię i kaplicę grobową, zaś od południowej kruchtę. Również w wieku XVIII przekształcono większość okien. W roku 1881 przebudowano zwieńczenie wieży. 

Na południowej ścianie świątyni warto zwrócić uwagę na zegar słoneczny. Umieszczony został nad ostrołukowym, gotyckim portalem wejściowym. 

 

 

Wnętrze świątyni kryje wiele cennych zabytków. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ołtarz główny w prezbiterium. To późnogotycki tryptyk autorstwa Mistrza Ołtarza z Gościszowic, datowany na 1520 rok. W centralnym miejscu zostały umieszczone postacie Maryi z Dzieciątkiem oraz św. Mikołaja po jej lewej stronie i św. Małgorzaty po jej prawej stronie.  W skrzydłach tryptyku znajdują się sceny z życia Maryi. I tak w lewym skrzydle można znaleźć sceny Zwiastowania oraz Narodzenia Pana Jezusa. W prawym skrzydle przedstawiono Nawiedzenie św. Elżbiety oraz Pokłon Trzech Króli. Poniżej nastawy ołtarzowej, na predelli, można zaobserwować scenę Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny . 

 

 

W prezbiterium warto również zwrócić uwagę na średniowieczne freski pokrywające wschodnią ścianę świątyni. Część z nich jest mało wyraźna, pewnie czekają na renowację. Ale można dostrzec zarówno sceny biblijne jak i motywy roślinne czy geometryczne. 

Warte uwagi są również płyty nagrobne wmurowane w ściany prezbiterium. I tak można znaleźć płytę nagrobną Hansa von Haugwitz, Pana na Mycielinie, zmarłego 28 stycznia 1571 roku. Kolejna płyta należy do Anny von Haugwitz, z domu von Promnitz, żony Hansa von Haugwitz, zmarłej 30 maja 1583 roku. Na innej płycie znajdziemy drugiego Hansa von Haugwitz, pana na Mycielinie, zmarłego 10 sierpnia 1604 roku. Wokół wszystkich postaci zmarłych widnieją herby rodów, z których się wywodzą, zarówno ze strony ojca jak i ze strony matki. 

 

 

W kościele znajdują się również dwa ołtarze boczne. Obydwa pochodzą z tego samego okresu co ołtarz główny i również pochodzą z warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic. 

W ołtarzu po lewej stronie, czyli w północnej części nawy, w centralnej części nastawy ołtarzowej znajduje się scena Ostatniej Wieczerzy. Na skrzydłach bocznych uwieczniono nie zidentyfikowanych przeze mnie świętych. Nie do końca wiem również co przedstawia scena umieszczona na predelli.

W ołtarzu południowym, w środkowej części, umieszczono postać św. Anny Samotrzeciej (czyli św. Anna, Maryja i Dzieciątko Jezus), a po jej bokach świętych. Ten z lewej, to św. Antoni Wielki (251-356), zaś tego po prawej nie potrafię rozpoznać. W skrzydłach bocznych znajdują się wizerunki czterech świętych. W skrzydle lewym to moim zdaniem św. Katarzyna Aleksandryjska oraz św. Barbara, natomiast w skrzydle prawym niestety nie potrafię zidentyfikować przedstawionych tam postaci. Na predelli można zobaczyć scenę złożenia Chrystusa do grobu. 

 

 

W kościele warto jeszcze zwrócić uwagę na drewnianą ambonę oraz chrzcielnicę. Barokowa, polichromowana ambona pochodzi z XVII wieku. Wieloboczny kosz został osadzony na smukłej kolumnie. Ozdobiony jest malowidłami czterech ewangelistów. 

Kamienna chrzcielnica datowana jest na XVI wiek. Drewniane wieko, pochodzące z późniejszego okresu, ozdobione jest barokową sceną rzeźbiarską przedstawiającą Chrzest Jezusa w Jordanie. 

 

 

Warto odwiedzić Mycielin i zajrzeć do tamtejszego kościoła. Bogate, zabytkowe wyposażenie, powinno zachwycić każdego miłośnika sztuki. POLECAM!!!

Dodaj komentarz