Kościół pw. św. Antoniego Opata w Męcinie

Męcina to wioska położona w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa. Korzenie miejscowości sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1325 roku i dotyczą świętopietrza. Najcenniejszym zabytkiem na terenie wsi jest drewniany kościół pw. św. Antoniego Opata. 

Obecny kościół został wybudowany, w miejscu starszego, w 1685 roku, z fundacji Stanisława Krzesza. Budowlę wzniesiono w konstrukcji zrębowej, została oszalowana pionowymi deskami. Jest to świątynia orientowana, jednonawowa, z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od strony zachodniej dobudowana została, prawdopodobnie ok. 1805 roku, wieża, w konstrukcji słupowej. Od strony północnej, do prezbiterium, została dobudowana zakrystia, zaś od strony południowej, do nawy, mała kaplica boczna. Wejście do kościoła prowadzi przez kruchtę znajdującą się w przyziemiu wieży. 

Ściany i sklepienia świątyni pokrywa polichromia, nieznanego autorstwa, ornamentalna (na ścianach) oraz ze scenami figuralnymi (na sklepieniu). Powstała w roku 1888. 

W prezbiterium znajduje się późnobarokowy ołtarz główny z 1697 roku. Ufundowany został przez ówczesnego proboszcza. Jest to ołtarz jednokondygnacyjny, zwieńczony promienistą glorią, z symbolem Ducha Świętego w postaci białej gołębicy. Olejny obraz w ołtarzu, namalowany na płótnie i naciągnięty na deskę, przedstawia Chrystusa Bolejącego. Powstał w latach 1697-1698. Po bokach obrazu zostały umieszczone figury dwóch aniołów. 

Na sklepieniu prezbiterium znajduje się malowidło przedstawiające Trójcę Świętą. Bóg Ojciec oraz Syn Boży siedzą na obłokach, zaś u stóp mają glob ziemski. Nad Nimi unosi się Duch Święty w postaci białej gołębicy. 

W kościele znajdują się jeszcze dwa, skromniejsze, datowane na przełom XVII i XVIII wieku, ołtarze boczne. Ten po lewej poświęcony został Matce Bożej Różańcowej. Obraz do niego został sprowadzony przez Bractwo Różańcowe z Wiednia w 1867 roku. Po prawej stronie umieszczono ołtarz z obrazem przedstawiającym patrona świątyni, św. Antoniego Opata (zm. 356 r.). Obraz ten pochodzi z 1700 roku. 

W nawie kościoła warto zwrócić uwagę na jeszcze kilka ciekawych zabytków. Pierwszym z nich jest drewniana, barokowa chrzcielnica w kształcie kielicha, datowana na rok 1608. Kolejne, to dwa rokokowe konfesjonały, pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku. Warta uwagi jest drewniana, barokowa ambona z 1740 roku. Zdobią ją wizerunki czterech ewangelistów. Kiedy zwiedzałem kościół, ambona była zdemontowana, gdyż czekała na renowację. 

Sklepienie nawy pokrywa duże malowidło przedstawiające Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą unoszącą się pośród obłoków. Otacza ją mnóstwo aniołków. Bliżej prospektu organowego, artysta namalował popiersie świętej. Sądząc po instrumencie muzycznym, który trzyma w rękach, mogę przypuszczać, że to święta Cecylia. Ale pewności nie mam. 

Na ścianie w jednym miejscu, odkryto fragment starszej polichromii. Nie wiem czy pochodzi z okresu budowy kościoła, czy też jest to fragment pochodzący z wcześniejszej świątyni, której elementy zostały wykorzystane przy budowie obecnej. Nie znalazłem na ten temat informacji. 

Jak wspomniałem wyżej, do bryły kościoła, od strony południowej została dobudowana niewielka kaplica boczna. Znajduje się w niej rokokowy ołtarz z drugiej połowy XVIII wieku. Obraz w nim się znajdujący przedstawia Najświętsze Serce Pana Jezusa. Obraz jest zgodny z opisem objawienia, które miała święta Małgorzata Alacoque. Bo bokach ołtarza umieszczone zostały dwie barokowe figury. Po lewej znajduje się św. Ignacy Loyola w jezuickim habicie, po prawej zaś św. Jakub Apostoł. 

Sklepienie kaplicy pokrywa malowidło przedstawiające modlitwę Chrystusa w Ogrójcu. Klęczącemu Jezusowi anioł podaje kielich. 

W kościele znajduje się również wiele zabytkowych obrazów i krucyfiksów. Jeden z krzyży, gotycki, pochodzi z XV wieku, trzy inne są barokowe. W prezbiterium znajduje się dwustronny obraz, prawdopodobnie część tryptyku późnogotyckiego z XVI wieku. Na jednej stronie przedstawiono męczeństwo św. Wojciecha, z drugiej św. Annę Samotrzeć. Ponadto można podziwiać obraz przedstawiający św. Jerzego zabijającego smoka, na innych Sąd na Jezusem, czy Świętą Rodzinę i wiele innych.

Zwiedzając kościół nie można zapomnieć o kruchcie. Znajduje się tam rzeźba z połowy XVIII wieku, przedstawiająca św. Jana Nepomucena. Podobnie jak w innych częściach świątyni, tak i w kruchcie, na sklepieniu znajduje się malowidło. Została na nim przedstawiona scena ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Symeon trzyma Dzieciątko Jezus na rękach, zaś po bokach stoją Maryja i św. Józef, który trzyma białego gołębia w dłoniach. 

Kościół pw. św. Antoniego Opata w Męcinie warto odwiedzić. Nagromadzonych zostało tam wiele ciekawych i pięknych zabytków. Każdy miłośnik sztuki będzie zadowolony z wizyty w tym obiekcie. POLECAM!!!

Dodaj komentarz